Hvad sker, hvis man flytter Søren Brostrøm ind i Brendekilde eller Syberg eller Freddies værker?
Læs mere ...

... / ARTIKLER / FLAGDAGE / GRUNDLOVSDAG

5. juni
GRUNDLOVSDAG


Vi flager i dag på Det grønne hjørne, primært fordi det er grundlovsdag. Danmarks Riges Grundlov har fødselsdag!


 

Grundloven blev vedtaget med solidt flertal i Den Grundlovgivende Forsamling den 25. maj 1849 og underskrevet af Kong Frederik VII den 5. juni samme år. 
 
Grundloven gav stemmeret til alle mænd over 30 år, som var uberygtede og ikke tidligere straffede, ikke stod i tjenesteforhold uden egen husstand, som ikke havde modtaget fattighjælp, der ikke var betalt tilbage, som havde indfødsret og som havde fast bopæl i valgkredsen et år før valget. De stramme regler betød, at kun omkring 15% af Danmarks samlede befolkning fik stemmeret. Kvinder, tjenestefolk, fattige og straffede var blandt dem, som stadig ikke havde stemmeret. Dengang talte man om de ekskluderede syv F’er: Fruentimmere, folkehold, fattige, fremmede, fallenter, fjolser og forbrydere. 
 
At den 5. juni i dag også bruges til at fejre en anden gruppe, der begynder med F, nemlig 'fædre', er jo på den baggrund et sandt paradoks og i hvert fald en tilløben tradition, der som så mange andre nyere traditioner stammer fra USA; nærmere bestemt stammer traditionen fra byen Spokane i staten Washington.
 


Sonora Smart Dodd (f. 18. februar 1882, Jenny Lind, Arkansas, USA - d. 22. marts 1978, Spokane, Washington, USA)
 

Sonora Smart Dodd var kun 16 år gammel, da hendes mor i 1898 døde i barselsseng med sit sjette barn. Sonora var den eneste datter, så hun og hendes far overtog opdragelsen af den nye baby og de andre søskende. Sonora beundrede sin far, William Jackson Smart, der var veteran fra den amerikanske borgerkrig. Da hun mange år senere hørte om den den nyopfundne 'Mors dag', henvendte hun sig til Spokane Ministerial Alliance for at foreslå, at hendes fars fødselsdag, den 5. juni, blev valgt til ære for alle fædre. Byens spidser kunne lide ideen, men valgte i stedet den tredje søndag. Det var i juni 1910. 
 
Dagen blev hurtigt populær i hele Amerika. I 1966 underskrev Præsident Johnson en proklamation, der officielt erklærede den tredje søndag i juni for 'Father's Day'. Seks år senere, i 1972, ophævede Præsident Nixon dagen til 'permanent national overholdelse'.En sten uden for Riverfront Park YMCA-bygningen i Spokane, Washington, markerer den første grundlæggelsen af fars dags-traditionen, den 6. juni 1910.
 

Traditionen kom først til Danmark omkring 1935, og blev her placeret på William Jackson Smarts fødselsdag, der jo faldt sammen med Grundlovsdag. Det var både let at huske og i forvejen en fridag for de fleste. 
 
Fra 1947 til 1956 blev dagen på foranledning af flere købmænd flyttet til 2. søndag i november, fordi man forventede, at det ville give bedre salg i butikkerne. Men den nye dato slog aldrig rigtig an i Danmark og blev derfor flyttet tilbage til den 5. juni.
 
Så tillykke til alle vi fædre!
 
I øvrigt er 5. juni - dog 14 år før Grundloven, nemlig i 1835 - også dagen, hvor præst i Horne Kirke, Johann Gotthilf Jantzen (1785-1859) blev skilt fra Christine Henriette Grandjean (1801-1869). En skilsmisse, som indirekte blev årsag til en lang strid med menigheden iHorne, der kulminerede året efter med uddrivelsen fra Horne af den fraskilte enkes bror, portrætmaler Christian Ditlev Frederik Grandjean (1804-1855), der efter søsteren for længst var fraflyttet præstegården, blev boende sammen med Johann Gotthilf. 
 
Historien er en af de ganske mærkværdige i byens historie. Læs den og mange andre i WikiHorne.
 
Så idag hejser vi flaget for Grundloven, for William i Spokane og alle andre fædre, men nok ikke for skilsmissen i præstegården, der første til en mærkværdig historie.
 

 
 
 

Kontakt

Hans Wendelboe Bøcher
Kringelhøjvej 7, Horne
DK9850 Hirthals
Tlf. +45 2515 2436
mail@hanswendelboe.dk

Curriculum Vitae

Hans Wendelboe Bøcher - Facebook  Hans Wendelboe Bøcher - Instagram  Hans Wendelboe Bøcher - YouTube  Hans Wendelboe Bøcher - Linkedin 

 

copyright © Hans Wendelboe Bøcher 2019-2021