'BANEBRYDER'
Ny dokudramatisk roman af Karsten Brønnum
og Hans Wendelboe Bøcher

Læs mere

... / ARTIKLER / BANEBRYDER

BANEBRYDER

Dokudramatisk roman af Karsten Brønnum og Hans Wendelboe Bøcher om to ganske ualmindelige danskeres dramatiske liv og skæbne i Nigeria før og under 1. verdenskrig. Bogen er udkommet som e-bog (ePUB).


I årene op til og under 1. verdenskrig rejste to mænd fra hver sin landsby i Aalborgs opland, sammen med deres hustruer til Nigeria for at grundlægge den lutherske kirke i det store afrikanske land. Men det var på ingen måde en rejse unden omkostninger.

For første gang fortæller forfatteren Karsten Høegh Brønnum i samarbejde med researcheren Hans Wendelboe Bøcher den samlede fortælling om sin farfar, pioneren og lægemissionæren Niels Høegh Brønnum og købmanden og lægemissionæren Mogens Uhrenholt.

Det er en storladen fortælling, der byder på store følelser, voldsomme omkostninger og ubegribelige bedrifter, der den gang og fortsat - nu på mere end 100 års afstand - bærer frugt.

Niels Høegh Brønnum blev født i 1882 i Nørholm vest for Aalborg som et af 12 børn. Han uddannede sig som landmand og havde egentlig forventet at skulle gøre karriere som godsforvalter på danske herregårde. Men sygdom og alt for tidlig død i hans nærmeste familie fik ham til at ændre karriereplaner. Han uddannede sig nu til læge og rejste i 1913 ind et primitivt, nærmest ukendt Nigeria, hvor han grundlagde et hjælpearbejde, som i dag respekteres af millioner i seks afrikanske lande.

Tre år senere rejste lægen Mogens Uhrenholt til Nigeria for at støtte ham. Uhrenholt, som blev født i 1876 i Øster Uttrup øst for Aalborg, havde et uhørt barsk liv bag sig som blandt andet nybygger i USA og havde allerede da han rejste til Afrika personlige oplevelser, som ville have knækket de fleste, i bagagen. Endelig ankommet til Nigeria blev Uhrenholt ramt af den sygdom, der blev hans dødsdom. Alligevel kæmpede han til det sidste med at opbygge klinik, hospital, skole og kirke i det hårdt plagede stammesamfund.

BANEBRYDER er en biografisk fortælling om to ganske usædvanlige mænds ganske usædvanlige liv; en beretning om to fascinerende personligheder med på én gang fælles og meget orskellige skæbner. Samtidig er det fortællingen om de omstændigheder og personer, som på forunderlig og dramatisk vis på afgørende måde påvirkede deres liv.

Bogen bygger på historiske data og er gennemreserearchet i danske og udenlandske arkiver og gennem flere rejser til Nigeria. Det er dog ikke en faghistorisk bog, men er i langt højere grad drevet af ønsket om at fortælle den gode historie og give liv til mennesker og begivenheder, som for længst er væk og samtidig ønsket om at levendegøre den tid, hvori begivenhederne fandt sted.

Læs kapitel 4

Bogen har forord af Henrik Engelbrekt Refshauge, generalsekretær i Mission Afrika og er rigt illustreret med originale fotos fra Mission Afrikas arkiver.


BANEBRYDER findes endnu kun som e-bog

ePUB, 218 sider
ISBN: 978-87-973477-0-6
180 kr.
Bestil bogen ved at sende en mail til mail@hanswendelboe.dk.
Når din bestilling er modtaget, svarer jeg dig hurtigst muligt med betalingsvejledning.  

Læs mere om forfatteren Karsten Høegh Brønnums forfatterskab og køb også bogen "Om flugt og kunsten at overleve", om morfaren Kurt Heinig, som var socialdemokratisk medlem af den tyske rigsdag i årene mellem 1. og 2. Verdenskrig. Han var blandt andet medforfatter til Weimarforfatningen og en af de 94 parlamentarikere, som i 1933 stemte nej til Hitlers ønske om at regere ved dekreter. Dagen efter tog han flugten, men måtte efterlade sin familie, dvs. sin hustru, sine to sønner og sin datter (Karstens mor) i Berlin. De var alle jøder efter min mormor, som var født i et jødisk ortodokst miljø i Danzig.

Kontakt

Hans Wendelboe Bøcher
Kringelhøjvej 7, Horne
DK9850 Hirthals
Tlf. +45 2515 2436
mail@hanswendelboe.dk

Curriculum Vitae

Hans Wendelboe Bøcher - Facebook  Hans Wendelboe Bøcher - Instagram  Hans Wendelboe Bøcher - YouTube  Hans Wendelboe Bøcher - Linkedin 

 

copyright © Hans Wendelboe Bøcher 2019-2021