ØGLERNES URKRAFT
Peter Wendelboe / Retrospektiv
Ny kunstbog af Hans Wendelboe Bøcher
 ../ FOREDRAG / KUNST / AF JORD ... 


AF JORD ...

Konceptuelt værk skabt sammen med elever fra Horne Ungdomsskole 2007


Sammen med elever fra Horne Ungdomsskoles billedkunsthold kastede jeg mig i fem fulde dage ud i konceptkunstens spændende og udfordrende tankeunivers. Helt konkret blev et fuldt møbleret klasselokale med borde, stole, tavle og overheadprojektor begravet under flere tons jord.

- Det handler om tanker, der tæller, og ikke mindst om overbeviselsens kunst. For hvor går grænsen mellem virkelighedens og kunstens verden; mellem fup og platheder og seriøse bud på en mulig tolkning af den verden, der omgiver os?, spørger billedkunstlærer Hans Wendelboe Bøcher, mens en af pigerne på holdet, Katrine Jenriksen, tilføjer: - Det er superfedt. Jeg har fået et helt andet syn på, hvad billedkunst også kan være.

Katrine når lige at sige, at det også er lidt skørt det her, inden hun skovler mere tung lerjord ned over klasseværelset.

Billedkunstholdet stiftede op til pojektet bekendtskab med nogle af genrens store navne: Marcel Duchamps pissoir-kumme fra 1917, Piero Manzonis afføring på dåse fra 1960'erne og Christos indpakkede monumenter og bygninger, for blot at nævne nogle. Men også nyere konceptuelle værker som Kristian von Hornsleths 'Uganda Village Project', hvor den danske kunstner fik alle beboernei en mindre ugansdisk landsby til at tage hans efternavn mod betaling i form af grise, skabte vild debat. For, hvad kan man tillad sig; i virkelighedens og i kunstens verden? Og hvor går grænsen går mellem simpel provokation og meningsfuldt billedudtryk.
 


Piero Manzoni: Merde d'Artista (1961) og Marcel Duchamps "Fountain" (1917).

 


"Af jord ...", Lilleheden Plantage, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


"Af jord ...", Tornby Strand, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


"Af jord ...", Højrupvej, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


"Af jord ...", Strømgade, Hjørring, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


… OG UNDER JORDEN
Ugen kulminerede med, at holdet gravede klasselokalet - med stole, borde, overhead-projektor og tavle - ned, så det ikke længere er at se! En langsommelig og hård arbejdsproces, som i sig selv gav anledning til diskussioner på holdet. Både af praktiske og nærværende, men også af mere eksistentielle.

 
"Af jord ...", Horne Ungdomsskole, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


"Af jord ...", Horne Ungdomsskole, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


"Af jord ...", Horne Ungdomsskole, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


FORM OG INDHOLD

Værket opererer både med referencer til kunsthistorien, bl.a. Christos indpakkede rigsdagsbygning i Berlin, som - om end for en kort stund - var forsvundet. Alle, der oplevede det imponerende værk, vil for altid opleve bygningen med andre øjne. Stedet er for evigt forandret.

Men ved siden af de kunsthistoriske referencer indlejrede jeg og eleverne undervejs også kulturhistoriske og religiøse tolkningsmuligheder i værket. De fleste kender til Gravballemanden, der for århundreder siden blev ofret og smidt i mosen. Også våben og hverdagsredskaber er gennem tiderne blevet ofret til guderne. Men hvem ofrer et helt klasselokale, og hvorfor, og til hvem? Og hvilke tanker vil fundet af et nedgravet, fuldt monteret klasseværelse mon give om 100 år?

For at manifestere denne betydning i værket, deltog en arkæolog kort på kanten af graven.

Også den kristne tro og det folkekirkelige begravelsesritual får en kærlig hilsen i værket, der bærer den billedskabende titel "... til jord". Under jordpåkastelsen siger præsten de velkendte ord: "Af jord er du kommet, til jord skal du blive, men af jord skal du igen opstå!" Vi lægger noget i graven af helt praktiske omstændigheder, men også for at mindes det og lægge det bag os. Talemåden, "at lægge noget i graven" bærer symbolikken. Men "af jord, skal det igen opstå"? Tja, skolearkitektur og -møbler fornyes konstant. Og netop i 2007 byggede Horne Ungdomsskole ny fløj og købte nyt inventar for millioner. Alt dette er skabt ud fra helt anderledes undervisningsmål, end det traditionelle og velkendte klasseværelse med dør-, midter- og vinduesrækker. I både symbolsk og håndgribelig forstand lagde holdet altså klasseværelse i graven.

Men "af jord, skal det igen opstå"? Ja, naturens cyklus og vækst kræver også, at der lægges frø i jorden. Man kan altså også tale om, at det nedgravede klasselokale rummer et håbefuldt ønske for fremtiden. Nye tanker, perspektiver og ideer skyder op af jorden. For at sikre denne del af værket, deltog også en præst og en gartner i nedgravningen.

 
"Af jord ...", Horne Ungdomsskole, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


"Af jord ...", Horne Ungdomsskole, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


EN CIGARET, EN LEVERPOSTEJMAD OG DEN NYE KARAKTERSKALA
Alle deltagere i projektet fik yderligere mulighed for selv at tilføje deres personlige effekter til værket. En pige ønskede at gemme den stil, hun lige havde fået 11 for til eftertiden. En anden ville gerne lægge cigaretterne i graven, mens skolens viceforstander Poul Martin Michno, som en politisk protest, lagde to bøger, "Samlede love og bekendtgørelser for 9. og 10. klasse" og "Undervisningsministeriets retningslinjer for den nye karakterskala" i graven: "Det er tunge værker, som giver mere og mere administrativt bøvl. Dem kan vi sagtens leve foruden," grinede han, mens han samtidig og med helt anden bevæggrund lagde "Det nye testamente" på et af bordene, der få minutter senere var dækket af jord. "Hvor jeg gerne vil glemme det administrative bøvl, vil jeg gerne bevare testamentes værdier for kommende generationer... måske endda se det spire," sagde Poul Martin Michno med et glimt i øjet.

Tilbage står kun en svag nedsunket firkantet på græsplænen bag efterskolen. Man skal vide, at klasseværelset ligger begravet der ellers findes værket i konceptkunstens natur ikke.

Og dog findes en ovenstående fotos af processen og ikke mindst fotoet af det "flygtige" klasseværelse i det frådende Vesterhav ved Tornby Strand står tilbage som det tydeligste, visuelle bevis på værket "Af jord ...".

 
"Af jord ...", Tornby Strand, foto: Hans Wendelboe Bøcher (c) 2007.


Se video af hele forløbet.

 

Kontakt

Hans Wendelboe Bøcher
Kringelhøjvej 7, Horne
DK9850 Hirthals
Tlf. +45 2515 2436
mail@hanswendelboe.dk

Curriculum Vitae

Hans Wendelboe Bøcher - Facebook  Hans Wendelboe Bøcher - Instagram  Hans Wendelboe Bøcher - YouTube  Hans Wendelboe Bøcher - Linkedin 

 

copyright © Hans Wendelboe Bøcher 2019-2021