Hvad sker, hvis man flytter Søren Brostrøm ind i Brendekilde eller Syberg eller Freddies værker?
Læs mere ...

... / ARTIKLER / FLAGDAGE / VALDEMARSDAG

15. juni
Valdemarsdag


Vi flager i dag af to årsager, nemlig Valdemarsdag og Genforeningen i 1920.Christian August Lorentzen: Slaget ved Lyndanisse, Statens Museum for Kunst. Til venstre i baggrunden ses ærkebiskop Anders Sunesen med begge hænder rejst mod himlen. I forgrunden peger roskilde-biskoppen Peder Jacobsen på Dannebrog, der daler fra himlen, mens han taler med Kong Valdemar. 
 
 
På disse kanter, i Vendsyssel, hejses flaget den 15. juni nok primært, fordi det er Valdemarsdag; altså Danneborgs fødselsdag. 
 
Men den 15. juni er også dagen for den formelle overdragelse af Sønderjylland (Nordslesvig) i 1920 til Danmark efter en folkeafstemning i hele Slesvig; en begivenhed.
 
Men lad os begynde fortællingen den 15. juni 1219 i det, der i dag er den estiske hovedstad, Tallin.
 
I forsommeren havde den danske konge Valdemar Sejr (1170-1241) samlet en kæmpe flåde på 1500 langskibe og draget på korstog til Estland. Målet var at gøre de hedenske estere kristne.
 
Danskerne slog sig ned på bjerget Lyndanisse og begyndte at bygge en borg på det sted, hvor det estiske parlament ligger i dag. På estisk blev borgen kaldt Taani-linn – 'danskerborgen'. Flere mener, at dette navn senere blev til bynavnet Tallinn ...
 
Den 15. juni var en god dag for Valdemar Sejr. Troede han. Fejlagtigt satte han sig til bords ud på eftermiddagen i den tro, at det havde været et nemt sværdslag, da estiske forhandlere havde været på besøg uden at angribe. Men esterne havde midlertidig kun brugt besøget til at vinde tid til at samle en stor hær, uden at danskerne havde opdaget det.
 
Ud på aftenen satte esterne et uventet angreb ind fra fem sider, og mange danske krigere mistede livet. Blandt dem biskop Theoderik, som esterne fejlagtigt troede var Kong Valdemar. Alt tegnede til et katastrofalt nederlag.
 
Ifølge legenden faldt Valdemar i bar desperation på knæ og bad til himlen om guddommelig hjælp til at besejre de overlegne estiske styrker. Bedst som alt håb var ude, åbnedes himlen og et klædestykke faldt ned og landede i kongens arme; en rød dug med et hvidt kors. Samtidig kunne en stemme høres: 'Når denne fane bliver løftet, vil danskerne vinde'.
 
Inspireret af den guddommelige intervention fandt Valdemar og hans mænd styrken og modet til at kæmpe tilbage og besejre den estiske modstand.
 
Symbolet som dalede ned fra himlen var selvfølgelig det smukke, danske Dannebrog, det ældste flag i verden, som stadig er i brug.Det er ikke hverdagskost at se en nations primære symbol opstillet i en anden nations hovedstad, men det synes ikke for alvor at genere esterne. Jernskulpturen med hjelmen, sværdet og Dannebrog blev indviet ved 750-års jubilæet for himmelfaldet i 1969. 

 
Siden den danske tid har både tyskere, svenskere og russere og estere hersket over byen, så der er måske ikke så meget at sige til, at det er lidt svært at finde noget klart dansk tilbage i Tallinn. Udover diverse fundamenter rundt omkring, står der i centrum kun en enkelt bygning fra dansk tid, nemlig dominikanerordenens kloster fra 1246. Men midt i byen, angiveligvis på det sted, flaget faldt, ligger i dag en have, der bærer navnet "Den danske konges have" (Taani Kuninga Aed).
 
 
Det originale Dannebrog blev i øvrigt omhyggeligt opbevaret helt frem til 1500-tallet, hvor det blev stjålet under Felttoget i Ditmarsken. Vi fik det dog tilbage igen, men kun for at se det rådne op sammen med rigets finanser under Christian IV. Men det er en helt anden historie ...
 
Først i 1912 blev 15. juni gjort til officiel mindedag med navnet Valdemarsdag. På denne dag har foreningen 'Danmarkssamfundet', der blev stiftet fire år tidligere, traditionelt solgt små Dannebrogsflag for derved at finansiere flaggaver til landets foreninger. Dagen var skolefridag indtil 1948.
 
 

 
Dagens ANDEN ÅRSAG til at flage er Genforeningen i 1920. 
 
Som en sørgelig konsekvens af det fatale, danske nederlag 1864 i den Anden Slesvigske Krig, måtte Danmark afstå store dele af Sønderjylland til Preussen. Grænsen rykkede som følge helt op til Kolding!
 
70 år senere, under Første Verdenskrig 1914-18 måtte også de dansksindede sønderjyder - som tyske statsborgere - sende unge mænd til fronten, hvor ca. 5.200 af dem blev dræbt.
 
Men det tyske nederlag i 1918 åbnede imidlertid vejen for en genforening med Danmark. Derfor krævede de danske sønderjyder en folkeafstemning. Og det fik de; endda to af slagsen, men først to år senere.
 
Den 10. februar 1920 stemte Nordslesvig sig således med et dansk flertal på 75% af stemmerne til Danmark. Men den 14. marts stemte 80% af vælgerne i den mellemslesvigske afstemningszone derimod for områdets forbliven i Tyskland! - Grænsen blev draget af den internationale tilsynskommission nord om Flensborg og syd om Tønder (den nuværende dansk-tyske grænse).


 

Den 10. juli red Kong Christian X red på sin hvide hest over grænsen. Flagene vajede og Danmark var feststemt.
 
Af glæde og taknemmelighed over, at Sønderjylland igen var blevet en del af Danmark blev der i 1920 og årene efter rejst op imod 600 såkaldte 'genforeningssten', der i dag kan ses i hele landet, lige fra Lemvig til Allinge-Sandvig og fra Nykøbing Falster til Bjergby.
 
Genforeningsstenene er typisk ubehandlede marksten med inskriptioner, men derudover varierer de meget. Men tilsammen er de udtryk for en unik folkeligt baseret dansk tradition, hvor mange - også små og ydmyge sten - spiller en stor rolle. De er ifølge nu afdøde museumsinspektør og ph.d. Inge Adriansen samlet set 'vores mest særegne monument' og 'Danmarks mest originale bidrag til europæisk monumentkultur'.
 
I 100-året for genforeningen rejste jeg en genforeningssten i præstegårdsskoven i Horne. Læs mere om den i WikHorne.
 
Hejs flaget. Der er masser grunde!
 
 
 
 
 

Kontakt

Hans Wendelboe Bøcher
Kringelhøjvej 7, Horne
DK9850 Hirthals
Tlf. +45 2515 2436
mail@hanswendelboe.dk

Curriculum Vitae

Hans Wendelboe Bøcher - Facebook  Hans Wendelboe Bøcher - Instagram  Hans Wendelboe Bøcher - YouTube  Hans Wendelboe Bøcher - Linkedin 

 

copyright © Hans Wendelboe Bøcher 2019-2021